Giỏ hàng
Thương hiệu
Khoảng giá
Loại nhà
Mục đích
Màu sắc

Tất cả sản phẩm

 

ID sản phẩm: 2N600-01

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Trắng, Xám

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
N600 18m2

• Công năng: 01 P.Khách,  01 WC, 01 phòng ngủ

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

2N600-01 Kiểu Mỹ

 

 

ID sản phẩm: 4N600

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Vàng, Nâu, Xanh

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
4N600 167m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 02 WC, 02 phòng ngủ

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

4N600

 

 

ID sản phẩm: 4P600

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Xanh, Nâu, Trắng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
4P600 72m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 02WC, 02 phòng ngủ

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

4P600

 

 

ID sản phẩm: 4P600

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Vàng, Nâu, Trắng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
4P600 72m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 02WC, 02 phòng ngủ

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

4P600

 

 

ID sản phẩm: 2N600-01

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Trắng, Xám

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
2N600-01 36m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 01 WC, 01 phòng ngủ

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

2N600-01 Kiểu Mỹ

 

 

ID sản phẩm: P600-2P540

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: trắng, xanh

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
P600-2P540 Hà Nam V3 44m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 01 WC, 02 phòng ngủ

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

P600-2P540 Hà Nam V3

 

 

ID sản phẩm: 2N600-1N540

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Vàng, Nâu

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
2N600-1N540 49m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 01 WC, 02 phòng ngủ

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

2N600-1N540 Hà Nam V2

 

 

ID sản phẩm: P600

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Trắng, đen

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
P600 18m2

• Công năng:  01 WC, 01 Phòng ngủ

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gỗ nhựa

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng

0₫

P600

 

 

ID sản phẩm: 2N540-02

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Nâu, vàng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
2N540-02 40m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 01 WC, 02 Gác lửng

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn gỗ nhựa

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng

0₫

2N540 -02

 

 

ID sản phẩm: Tiny 03

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Trắng, Vàng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
Tiny 03 40m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 01 WC, 01 Gác lửng

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

Tiny House  - 03

 

 

ID sản phẩm: Tiny 02

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Trắng, Đen

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
Tiny 02 20m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 01 WC, 01 Gác lửng (6m2)

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

Tiny House  - 02

 

 

ID sản phẩm: Tiny 01

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Vàng, Nâu

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
Tiny 01 25m2

• Công năng: 01 P.Khách, 01 Bếp, 01 WC, 01 Gác lửng (7m2)

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa đi, cửa sổ, gác lửng, full nội thất

0₫

Tiny House  - 01

 

 

ID sản phẩm: 5P600 - 02

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Màu trắng/ vàng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
5P600-02 75m2

• Công năng: 01 P.Khách, 02P.Ngủ, 01 Bếp, 01 P khách, 02 WC

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, mái Bitum, hiên nhà

0₫

5P600 - 02

 

 

ID sản phẩm: 5N600 - 01

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Màu trắng, vàng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
5N600- 01 70m2

• Công năng: 03 P.Ngủ, 01 P.Khách, 01 P. Ăn

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, gạch nhập khẩu Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, lan can, cầu thang

0₫

5N600 - 01

 

 

ID sản phẩm: 3N540 + N600

Mục đích sử dụng: Nhà ở/homestay

Màu sắc: Màu trắng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
3N540 + N600 58m2

• Công năng: 01 Phòng khách - bếp, 02 P.Ngủ, 01 WC

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, mái tôn PE foam

0₫

3N540 + N600

 

Kết nối mạng xã hội

Hotline chăm sóc khách hàng

0918086611

Đăng ký nhận tin từ NIPPON HOUSE

Facebook Youtube Email Zalo Top