Giỏ hàng
Thương hiệu
Khoảng giá
Loại nhà
Mục đích
Màu sắc

Tất cả sản phẩm

 

ID sản phẩm: 5P600 - 02

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Màu trắng/ vàng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
5P600-02 75m2

• Công năng: 01 P.Khách, 02P.Ngủ, 01 Bếp, 01 P khách, 02 WC

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, mái Bitum, hiên nhà

0₫

5P600 - 02

 

 

ID sản phẩm: 5N600 - 01

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Màu trắng, vàng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
5N600- 01 70m2

• Công năng: 03 P.Ngủ, 01 P.Khách, 01 P. Ăn

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, gạch nhập khẩu Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, lan can, cầu thang

0₫

5N600 - 01

 

 

ID sản phẩm: 3N540 + N600

Mục đích sử dụng: Nhà ở/homestay

Màu sắc: Màu trắng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
3N540 + N600 58m2

• Công năng: 01 Phòng khách - bếp, 02 P.Ngủ, 01 WC

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, mái tôn PE foam

0₫

3N540 + N600

 

 

ID sản phẩm: 2N600+2N540

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Màu vàng - trắng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
2N600+2N540 64m2

• Công năng: 02 Phòng ngủ, 01 phòng khách, 01 WC

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, lát gạch Ý 

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, gạch ốp lát nhập khẩu Ý, mái tôn PE foam

0₫

2N600+2N540

 

 

ID sản phẩm: 4N540 - 01

Mục đích sử dụng: Nhà hàng/nhà ở/homestay

Màu sắc: Màu trắng/vàng

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
4N540 - 01 52m2

• Công năng: 01 Nhà hàng

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, gạch ốp lát nhập khẩu Ý, mái tôn giả ngói

0₫

4N540 - 01

 

 

ID sản phẩm:  2N540 - 02

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Trắng - nâu

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
2N540 - 02 26m2

• Công năng: 01 Phòng ngủ, 01 WC

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, cầu thang, hành lang, gạch ốp lát nhập khẩu Ý, mái dốc bitum

0₫

Mẫu nhà 2N540 - 02

 

 

ID sản phẩm:  2N540 - 01

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Trắng - Be/ Trắng-xanh

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
2N540 - 01 26m2

• Công năng: 01 Phòng ngủ, 01 WC,01 Phòng khách

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm, gạch ốp lát nhập khẩu Ý

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, cầu thang, hành lang, gạch ốp lát nhập khẩu Ý, mái dốc bitum

0₫

Mẫu nhà 2N540 - 01

 

 

ID sản phẩm:  N600- 02

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Nâu

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
N600 - 02 18m2

• Công năng: 01 Phòng ngủ, 01 WC

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản, 

Tường trong: Vách gỗ phủ melamine, lõi là bông khoáng cách nhiệt

• Sàn: Sàn cembroad 16mm

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, cầu thang, hành lang, gạch ốp lát nhập khẩu Ý, mái dốc bitum

0₫

Mẫu nhà N600 - 02

 

 

ID sản phẩm:  N540 - 01

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Trắng - Be

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
N540 - 012.35x5.413m2

• Công năng: 01 Phòng ngủ, 01 WC

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, cầu thang, hành lang, gạch ốp lát nhập khẩu Ý, mái dốc bitum

0₫

Mẫu nhà N540 - 01

 

 

ID sản phẩm:  5N540 - 01

Mục đích sử dụng: Nhà ở/ homestay

Màu sắc: Nâu

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
5N540 - 01 65m2
• Hệ khung: Khung thép chắc chắn
• Tường ngoài: Tấm ốp siding Nhật Bản
• Sàn: Sàn cembroad 16mm
• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió
• Trang bị khác: Cửa, Cửa sổ, Cầu thang, Hành lang
0₫

Mẫu nhà 5N540 - 01

 

 

ID sản phẩm: 3N540 - 01

Mục đích sử dụng: Nhà hàng

Màu sắc: Màu đen

 

Dòng sản phẩmKích thướcDiện tíchTrang bị đi kèm
3N540 - 01 40m2

• Công năng: 01 Nhà hàng

• Hệ khung: Khung thép tiêu chuẩn, có thể chồng tầng và di chuyển

• Tường ngoài: Tấm ốp kim loại nhập khẩu Nhật Bản

• Sàn: Sàn cembroad 16mm

• Hệ thống điện: Hệ thống điện, ổ cắm và quạt thông gió

• Trang bị khác: Cửa, cửa sổ, gạch ốp lát nhập khẩu Ý, mái tôn giả ngói

0₫

3N540 - 01

 

 

ID sản phẩm: 

Mục đích sử dụng: 

Màu sắc:

 

  • Chiều dài:Tối đa 12000mm
  • Khổ hiệu dụng: 950mm,1150mm
  • Độ dày panel: 50, 75, 100, 150, 200mm
0₫

Tấm Panel cách nhiệt GW 2 mặt sóng

 

 

ID sản phẩm: 

Mục đích sử dụng: 

Màu sắc:

 

  • Chiều dài:Tối đa 12000mm
  • Khổ hiệu dụng: 950mm,1150mm
  • Độ dày panel: 50, 75, 100, 150, 200mm
0₫

Tấm Panel cách nhiệt GW 2 mặt phẳng

 

 

ID sản phẩm: 

Mục đích sử dụng: 

Màu sắc:

 

  • Chiều dài:Tối đa 12000mm
  • Khổ hiệu dụng: 950mm,1150mm
  • Độ dày panel: 50, 75, 100, 150, 200mm
0₫

Tấm Panel cách nhiệt GW 1 mặt sóng

 

 

ID sản phẩm: 

Mục đích sử dụng: 

Màu sắc:

 

Chiều dài: Tối đa 12000mm
Khổ hiệu dụng: 950, 1150mm
Độ dày panel: 50, 75, 100, 150, 200mm

0₫

Tấm Panel cách nhiệt EPS 1 mặt sóng

 

Kết nối mạng xã hội

Hotline chăm sóc khách hàng

0918086611

Đăng ký nhận tin từ NIPPON HOUSE

Facebook Youtube Email Zalo Top